Ohjeet Yhdysvaltoihin, Kanadaan ja Iso-Britanniaan matkustaville

Yhdysvaltain vaatimat varauksen ennakkotiedot ja viranomaisdokumentit

1. Matkustajan nimi, syntymäaika, sukupuoli, kansalaisuus, passitiedot
U.S. Department of Homeland Security:n (DHS) "Secure Flight" -turvallisuusohjelma laajenee koskemaan kaikkia USA:han, USA:sta ja USA:n kautta kulkeviin lentovarauksiin. USA:n viranomaisille on toimitettava kaikista matkustajista seuraavat tiedot :

- matkustajan koko nimi siinä muodossa kuin se on passin koneluettavassa osassa 
  (ä = ae, ö = oe, å = aa, esim MAEKIPAEAE YRJOE) - syntymäaika  (esim. 11Nov69)
- sukupuoli
- kansalaisuus
- passin tiedot (myöntämismaa, numero, viimeinen voimassaolo)

USA:han matkustettaessa pitää jokaisella matkustajalla (myös lapsilla) olla koneluettava passi. Mikäli passi ei ole koneluettava, tarvitaan viisumi alle 90 päivän matkoille. Yli 90 päivää kestäville matkoille tarvitaan aina viisumi.

2. Viisumitiedot, silloin kun matkustajalla  on viisumi, Redress- tai Known Traveller-numero

Redress-numero
Redress-numero on DHS.n (Department of Homeland Security) antama yksilöllinen tunnus, joka annetaan niille henkilöille, jotka käyttävät DHS:n TRIP-ohjelmaa (TRIP=Traveler Redress Inquiry Program).

Known Traveller -numero
Known Traveller -numeroa käytetään sellaisten matkustajien tunnistamiseksi, joille Yhdysvaltain viranomaiset ovat tehneet turvallisuusselvityksen eikä heidän ole todettu olevan vaaraksi turvallisuudelle. USA:n viranomaiset eivät vielä ole vahvistaneet Known Traveller -ohjelman yksityiskohtia, joten tiedot voivat muuttua. Jos matkustajalla on passissaan USA:n  viisumi,  tulee myös siitä  ilmoittaa matkatoimistoon.

ESTA ei ole viisumi tässä tarkoituksessa. Ilmoita nämä yllä mainitut tiedot matkan varausvaiheessa matkatoimistoon. Tiedot tulee olla ilmoittaa kuitenkin viimeistään 72 tuntia ennen lennon lähtöä ellei niitä vaadita lipunkirjoituksen yhteydessä.
Lentoyhtiö voi tietojen puuttuessa estää lipunkirjoituksen tai  perua  varaukset. 

3. Osoitetiedot
Osoitetiedot kerätään viimeistään lähtöselvityksessä. Lähtöselvityksen nopeuttamiseksi pyydämme teitä täyttämään vaadittavat osoitetiedot etukäteen ja ilmoittamaan ne matkatoimistossa.

1. COR (Country of Residence), matkustajan vakituinen asuinmaa (ei synnyinmaa)
2. osoite USA:ssa (jos useampi kohde, ensimmäinen riittää).
Osoitteen tulee sisältää kadun tai hotellin nimi, numero, kaupunki, osavaltio ja postinumero. Yhdysvaltojen viranomaisten mukaan tietojen puuttuminen voi johtaa maahan pääsyn eväämiseen. Tarvitsemme yllämainitut osoitetiedot ensimmäiseltä yöltä, mikäli hotellivaraus ei ole tehty kauttamme.

4 . Sähköinen matkustuslupa (ESTA)
Yhdysvallat vaatii online -rekisteröitymistä eli sähköistä matkustuslupaa  kaikilta ns. viisumivapaussopimuksen Yhdysvaltojen kanssa tehneiden maiden kansalaisilta. Nykyään muun muassa Suomen kansalaiset pääsevät Yhdysvaltoihin turisti- ja liikematkalle enintään 90 päiväksi ilman viisumia. Etukäteisrekisteröityminen on pakollista kaikille, jotka voivat matkustaa ilman viisumia.

Henkilöillä, joilla on passissaan Yhdysvaltain voimassaoleva viisumi, ei tarvitse rekisteröityä ESTA-järjestelmässä. Kukin matkustaja hakee matkustuslupaa netissä https://esta.cbp.dhs.gov/ viimeistään 72 tuntia ennen lähtöä. Myös lapsista on tehtävä omat anomukset. Anomus kannattaa tehdä jo matkaa suunniteltaessa.

Järjestelmässä voi asioida myös useilla muilla kielillä kuin englanniksi. Järjestelmä antaa vastauksen muutamassa minuutissa. Mikäli vastaus on myönteinen, voi luvan anoja matkustaa Yhdysvaltoihin ilman viisumia edellyttäen, että viisumivapauden muut ehdot, kuten koneellisesti luettavissa oleva ja/tai biometrinen passi, toteutuvat.

Myös transfermatkailijan eli kauttakulkumatkustajan pitää täyttää ESTA-hakemus. Myönnetty matkustuslupa tulee tulostaa mukaan matkalle. Matkustaja täyttää lomakkeen itse, mutta tarvittaessa kolmas osapuoli, kuten  sukulainen voi jättää ESTA-anomuksen matkustajan puolesta. Koska kysytyt tiedot ovat osin hyvin henkilökohtaisia (mm. terveystiedot) suosittelemme ensisijaisesti matkustajan täyttävän lomakkeen. Matkustajan nimitiedot tulee olla ESTA-hekemuksessa samalla tavoin kirjoitettuina kuin passin konekielisessä osassa; ensimmäinen etunimi (ei kutsumanimi, vaikka olisi jokin muu kuin ensimmäinen nimi), sukunimi kansainvälisen siivili-ilmailujärjestön ICAO:n suosituksen mukaan ä=ae, ö=oe ja å=aa.

Yksi rekisteröityminen riittää kahdeksi vuodeksi, jonka aikana voi matkustaa useammankin kerran samalla luvalla. Mikäli passi umpeutuu aiemmin kuin kahden vuoden kuluttua, myöntää järjestelmä maahantuloluvan vain passin voimassaolon mukaan. Mikäli matkustajan nimi vaihtuu, tulee ESTA-anomus tehdä uudestaan. Anomus muuttui  maksulliseksi 8.9.2010 lähtien. ESTA:n hinta on 14 USD hengeltä ja maksu tulee maksaa ennen luvan tilaamista korttimaksuna (esim. Visa, Mastercard tai Amex).

Niiden matkustajien, joilla on jo ESTA- lupa ja vain päivittävät matkustustietojaan, ei tarvitse maksaa maksua niin kauan kuin ESTA on voimassa (2 vuotta myöntämisestä). Matkustajan on ehdottomasti päivitettävä ESTAnsa ennen uutta Yhdysvaltojen matkaa.

Ennakkotiedot Kanadaan matkustavilta

Kanadan sähköinen matkustuslupa (eTA) otetaan käyttöön elokuussa 2015 ja se muuttuu pakolliseksi maaliskuussa 2016.

​Kanada ottaa käyttöön eTA-matkustusluvan 1.8.2015. Järjestelmä on samankaltainen kuin USA:n ESTA ja Australian ETA. Kyseessä on ainoastaan matkustuslupa, ei viisumi, eikä eTA takaa pääsyä maahan. Uusi matkustuslupa koskee Kanadaan lentoteitse matkustavia sellaisten maiden kansalaisia, joilta ei tavallisesti vaadita viisumia Kanadaan, eli myös Suomen kansalaisia.

Alkuvaiheessa matkustuslupa on vapaaehtoinen ja se muuttuu pakolliseksi 15.3.2016 alkaen. Lisätietoja Kanadan maahanmuuttoviranomaisen sivuilta: http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start.asp

Kanadan maahantuloviranomaisilla on lakisääteinen oikeus saada tiettyjä matkustajatietoja Kanadaan, Kanadasta ja sen kautta kulkevien lentojen varauksista. Viranomaiset käyttävät matkustajatietoja riskianalyyseissä, joiden tarkoitus on tunnistaa ja pysäyttää mahdolliset terroristit ja ennaltaehkäistä  yleistä turvallisuutta uhkaavia tekijöitä. 


APIS-tietoja (Advance Passenger Information) ei automaattisesti  Oulun Matkatoimistossa  lisätä  Kanadan varauksille kuin niissä tapauksissa, joissa lentoyhtiö sitä vaatii eikä matkustaja voi tietoa itse käydä lisäämässä. APIS-tiedot sisältää passitiedot Kanadassa. Matkustajatietojen luovutus perustuu EU:n ja Kanadan yhteiseen sopimukseen. Toisin kuin USA, Kanada ei vaadi viisumivapaiden maiden kansalaisilta koneellisesti luettavia passeja. Vai tiettyjen maiden kansalaisilta vaaditaan biometrinen passi. Suomen kansalailta riittää, että  passi on voimassa koko maassa oleskelun ajan.

Passitiedot: passin myöntämismaa, passin numero, matkustajan kansalaisuus, syntymäaika (11Nov69), sukupuoli, passin viimeinen voimassaolo, matkustajan sukunimi ja etunimi.  Useimmat lentoyhtiöt edellyttävät passitietojen syöttämistä ennen kuin matkatoimistosta voidaan kirjoittaa lentolippu.

Matkustajarekisteritiedot ennakkoon Iso-Britanniaan matkustavilta
Iso-Britannian hallitus vaatii 13.1.2010 alkaen matkustajarekisteritiedot (Advanced Passenger Information eli API) etukäteen myös Suomesta tulevilta matkustajilta. Tähän asti matkustajarekisteritietoja on kerätty 53 maan matkustajilta, nyt listalle lisättiin kahdeksan uutta maata, joiden joukossa ovat Suomi ja Norja.

Ennakkoon kerättäviä tietoja ovat:
• Sukunimi
• Kaikki etunimet
• Sukupuoli
• Syntymäaika
• Passin numero
• Passin voimassaoloaika
• Passin myöntämismaa
• Kansalaisuus

Viivästyksien välttämiseksi lentokentällä, tiedot kannattaa  antaa jo matkatilauksen yhteydessä Oulun Matkatoimiston myyntivirkailijoille. Tiedot voi myöskin edelleen antaa lähtöselvityksessä lentokentällä, mutta suosittelemme tietojen antamista etukäteen.