Ohjeet Yhdysvaltoihin

Yhdysvaltain vaatimat varauksen ennakkotiedot ja viranomaisdokumentit

1. Matkustajan nimi, syntymäaika, sukupuoli, kansalaisuus, passitiedot
U.S. Department of Homeland Security:n (DHS) "Secure Flight" -turvallisuusohjelma laajenee koskemaan kaikkia USA:han, USA:sta ja USA:n kautta kulkeviin lentovarauksiin. USA:n viranomaisille on toimitettava kaikista matkustajista seuraavat tiedot :

- matkustajan koko nimi siinä muodossa kuin se on passin koneluettavassa osassa
(ä = ae, ö = oe, å = aa, esim MAEKIPAEAE YRJOE) - syntymäaika (esim. 11Nov69)
- sukupuoli
- kansalaisuus
- passin tiedot (myöntämismaa, numero, viimeinen voimassaolo)

USA:han matkustettaessa pitää jokaisella matkustajalla (myös lapsilla) olla koneluettava passi. Mikäli passi ei ole koneluettava, tarvitaan viisumi alle 90 päivän matkoille. Yli 90 päivää kestäville matkoille tarvitaan aina viisumi.

2. Viisumitiedot, silloin kun matkustajalla on viisumi, Redress- tai Known Traveller-numero

Redress-numero
Redress-numero on DHS.n (Department of Homeland Security) antama yksilöllinen tunnus, joka annetaan niille henkilöille, jotka käyttävät DHS:n TRIP-ohjelmaa (TRIP=Traveler Redress Inquiry Program).

Known Traveller -numero
Known Traveller -numeroa käytetään sellaisten matkustajien tunnistamiseksi, joille Yhdysvaltain viranomaiset ovat tehneet turvallisuusselvityksen eikä heidän ole todettu olevan vaaraksi turvallisuudelle. USA:n viranomaiset eivät vielä ole vahvistaneet Known Traveller -ohjelman yksityiskohtia, joten tiedot voivat muuttua. Jos matkustajalla on passissaan USA:n viisumi, tulee myös siitä ilmoittaa matkatoimistoon.

ESTA ei ole viisumi tässä tarkoituksessa. Ilmoita nämä yllä mainitut tiedot matkan varausvaiheessa matkatoimistoon. Tiedot tulee olla ilmoittaa kuitenkin viimeistään 72 tuntia ennen lennon lähtöä ellei niitä vaadita lipunkirjoituksen yhteydessä.
Lentoyhtiö voi tietojen puuttuessa estää lipunkirjoituksen tai perua varaukset.

3. Osoitetiedot
Osoitetiedot kerätään viimeistään lähtöselvityksessä. Lähtöselvityksen nopeuttamiseksi pyydämme teitä täyttämään vaadittavat osoitetiedot etukäteen ja ilmoittamaan ne matkatoimistossa.

1. COR (Country of Residence), matkustajan vakituinen asuinmaa (ei synnyinmaa)
2. osoite USA:ssa (jos useampi kohde, ensimmäinen riittää).
Osoitteen tulee sisältää kadun tai hotellin nimi, numero, kaupunki, osavaltio ja postinumero. Yhdysvaltojen viranomaisten mukaan tietojen puuttuminen voi johtaa maahan pääsyn eväämiseen. Tarvitsemme yllämainitut osoitetiedot ensimmäiseltä yöltä, mikäli hotellivaraus ei ole tehty kauttamme.

4 . Sähköinen matkustuslupa (ESTA)
Yhdysvallat vaatii online -rekisteröitymistä eli sähköistä matkustuslupaa kaikilta ns. viisumivapaussopimuksen Yhdysvaltojen kanssa tehneiden maiden kansalaisilta. Nykyään 27 maan kansalaiset, muun muassa Suomen, pääsevät Yhdysvaltoihin turisti- ja liikematkalle enintään 90 päiväksi ilman viisumia. Etukäteisrekisteröityminen on pakollista kaikille, jotka voivat matkustaa ilman viisumia.

Henkilöillä, joilla on passissaan Yhdysvaltain voimassaoleva viisumi, ei tarvitse rekisteröityä ESTA-järjestelmässä. Kukin matkustaja hakee matkustuslupaa netissä https://esta.cbp.dhs.gov/ viimeistään 72 tuntia ennen lähtöä. Myös lapsista on tehtävä omat anomukset. Anomus kannattaa tehdä jo matkaa suunniteltaessa.

Järjestelmässä voi asioida myös useilla muilla kielillä kuin englanniksi. Järjestelmä antaa vastauksen muutamassa minuutissa. Mikäli vastaus on myönteinen, voi luvan anoja matkustaa Yhdysvaltoihin ilman viisumia edellyttäen, että viisumivapauden muut ehdot, kuten koneellisesti luettavissa oleva ja/tai biometrinen passi, toteutuvat.

Myös transfermatkailijan eli kauttakulkumatkustajan pitää täyttää ESTA-hakemus. Myönnetty matkustuslupa tulee tulostaa mukaan matkalle. Matkustaja täyttää lomakkeen itse, mutta tarvittaessa kolmas osapuoli, kuten matkatoimisto tai sukulainen voi jättää ESTA-anomuksen matkustajan puolesta. Koska kysytyt tiedot ovat osin hyvin henkilökohtaisia (mm. terveystiedot) suosittelemme ensisijaisesti matkustajan täyttävän lomakkeen. Matkustajan nimitiedot tulee olla ESTA-hekemuksessa samalla tavoin kirjoitettuina kuin passin konekielisessä osassa; ensimmäinen etunimi (ei kutsumanimi, vaikka olisi jokin muu kuin ensimmäinen nimi), sukunimi kansainvälisen siivili-ilmailujärjestön ICAO:n suosituksen mukaan ä=ae, ö=oe ja å=aa.

Yksi rekisteröityminen riittää kahdeksi vuodeksi, jonka aikana voi matkustaa useammankin kerran samalla luvalla. Mikäli passi umpeutuu aiemmin kuin kahden vuoden kuluttua, myöntää järjestelmä maahantuloluvan vain passin voimassaolon mukaan. Mikäli matkustajan nimi vaihtuu, tulee ESTA-anomus tehdä uudestaan. Anomus muuttui maksulliseksi 8.9.2010 lähtien. ESTA:n hinta on 14 USD hengeltä ja maksu tulee maksaa ennen luvan tilaamista korttimaksuna (esim. Visa, Mastercard tai Amex).

Niiden matkustajien, joilla on jo ESTA- lupa ja vain päivittävät matkustustietojaan, ei tarvitse maksaa maksua niin kauan kuin ESTA on voimassa (2 vuotta myöntämisestä). Matkustajan on ehdottomasti päivitettävä ESTAnsa ennen uutta Yhdysvaltojen matkaa. Mikäli Ravematkojen virkailija täyttää ESTA-anomuksen asiakkaan toimeksiannosta, peritään työstä palvelumaksu.

Tiedot sitoumuksetta.